Your Next Generation AI-driven Patent Search and​ Intelligence Platform

Since launching PatSeer’s new semantic search engine and AI Search in June 2023, we have got a very positive feedback from our customers.  We have added new interesting AI capabilities. The high accuracy and speed are based on the latest and learning LLM model which is trained over patents, and delivers unmatched search relevance. The service combines the … Lue lisää

PatSeer Pro X yhdistää kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset analyysityökalut mm. patenttiporfolioiden analyysiin

PatSeer Pro X tarjoaa uniikin ja kokonaisvaltaisen  lähestymistavan patenttiperheiden ja -portfolioiden kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen arviointiin.  Malli arvioi patenttiperheen kvalitatiivisia ominaisuuksia neljän pääkriteerin avulla (Citation, Market, Legal & Intrinsic Quality). PatSeer 360 Quality score yhdistää nämä neljä kriteeriä yhdeksi arvoksi, jonka avulla on mahdollista arvioida mm. patenttiporftolion arvoa yrityksen IP strategiassa (mm. lisensiointi, litigaatiot). Lue lisää: … Lue lisää

PatSeer Explorer: AI-pohjaisessa loppukäyttäjäliittymässä nyt 200 miljoonaa SciTech-artikkelia 130 miljoonan patenttijulkaisun lisäksi

PatSeer Explorer on turvallinen, AI-pohjainen ja koko yrityksen käyttöön tarkoitettu haku- ja analyysityökalu esim. keksijöille, tuotekehitystiimeille ja tutkijoille. Palvelussa on nyt jo 130 miljoonaa patenttijulkaisua sekä 200 miljoonaa SciTech-artikkelia helposti haettavissa, analysoitavissa ja jaettavassa muodossa. Ja palvelu päivittyy jatkuvasti. Älykkäät työvälineet auttavat löytämään relevantin informaation helposti ja nopeasti. Palveluun ei tarvita erillisiä lisenssejä vaan palvelun … Lue lisää