Strategiset toimialakatsaukset

Strateginen toimialakatsaus on ylimmän johdon strategiatyön tarpeisiin kehitetty kattava tietopaketti ja markkinoiden paras kotimainen toimialatuote. Se valottaa alasi ja liiketoimintaympäristösi viimeaikaista kehitystä ja trendejä laadukkaan analyysin pohjalta.
Toimialakatsaukset tuottaa johdon konsultointiin erikoistunut Valor Partners Oy, jolla on pitkä kokemus analysoitavilta toimialoilta sekä niiden johtavien toimijoiden kanssa toimimisesta.

Strategisia toimialakatsauksia julkaistaan mm. seuraavilta toimialoilta: Energia, Tele, Vakuutus, Pankkitoiminta, Sote, IT, Liikkumisen palvelut ja Asumisen palvelut.

Useista eri lähteistä koostettu toimialakatsaus analysoi esimerkiksi seuraavia osa-alueita:

  • Toimialan ja sen yritysten toimintaympäristön kehitys ja dynamiikka: miten kilpailijoilla – ja koko toimialalla – menee nyt ja lähitulevaisuudessa?

  • Toimialan muutokset: uudet liiketoiminta-alueet ja -liiketoimintamallit.

  • Teknologinen kehitys ja asiakastrendit: miten toimiala kehittyy (mahdollisuudet ja uhkakuvat)?

  • Arviot tavaroiden ja palveluiden hintakehityksestä, investoinneista ja kilpailusta toimialalla.

  • Regulatiivinen kehitys: EU:n ja kansallisen regulaation kehityssuunnat toimialalla: miten toimialan sääntely ja julkisen sektorin rooli muuttuu?

  • Kansantalouden avainluvut: kansainvälinen vertailu toimialakehityksestä Pohjoismaissa, EU-alueella ja Suomessa.

Benchmarking-raportit

Jokainen yritysjohtaja tietää, että johtoasemassa on oltava perillä omasta ja kilpailijoiden taloudellisesta tilanteesta. Jos teet työssäsi toimialavertailua tai kilpailija-analyysiä, ota avuksi Benchmarking-raportti. Kattava raportti vertaa yritystäsi muihin alasi yrityksiin sekä suomalaisyrityksiin laajemmin ja kertoo alan kilpailutilanteesta ja kehitysnäkymistä. Mukaan analyysiin voidaan ottaa myös ulkomaisia yrityksiä. Benchmarking-raportissa yritystäsi verrataan alasi muihin yrityksiin arvioimalla sen taloudellista suoriutumista, menestystä ja kehitysnäkymiä.

Benchmarking-raportti:

  • Määrittelee kasvun ja kannattavuuden osatekijät yritysvertailun kautta

  • Analysoi yrityksen menestystekijät

  • Paljastaa yrityksen heikkoudet, kehityskohteet ja riskit

  • Sisältää toimialaa kuvaavat taloudelliset tunnusluvut pidemmältä ajalta.

Benchmarking-yritysvertailu on helppoa ja valmiita vertailuryhmiä on lähes 300. Vertailuryhmät kattavat kaikki tärkeimmät toimialat Suomessa sekä 7–24 yritystä kultakin alalta.

Jos haluat räätälöidä Benchmarking-raportin omiin tarpeisiisi autamme mielellämme. Tällaiseen vertailuryhmään voit nimetä haluamasi yritykset, myös ulkomaisia.

Yritysanalyysit

Tilinpäätösanalyysi on talousjohdon perustyökalu kilpailijan, kumppanin tai asiakkaan arviointiin. Tilinpäätösanalyysissä näet nopeasti yhdestä raportista yrityksen luokituksen ja taloudelliset tiedot sekä muutosten suunnan ja voimakkuuden.
Tilinpäätösanalyysin tunnuslukupatteristo kattaa neljän vuoden aikasarjana yli 50 tunnuslukua: toiminnan laajuuden, tehokkuuden, kannattavuuden, käyttöpääoman, rahoitusrakenteen, pääoman tuoton sekä maksuvalmiuden yleisimmin käytetyt tunnusluvut.

Raportista näet myös yrityksen tunnuslukuarvot verrattuna toimialan keskimääräisiin lukuihin. Analyysi sisältää myös tilinpäätöksen sanallisen tulkinnan. Luokituspisteet on esitetty viiden vuoden aikasarjana kokonaiskuvan saamiseksi.

Ranking-raportit

Toimialojen Ranking-raportit järjestävät toimialasi yritykset paremmuusjärjestykseen eri tunnuslukujen perusteella, kuten kasvu, kannattavuus, vakavaraisuus, maksuvalmius, toiminnan laajuus ja tehokkuuus. Kilpailukentän analyysin lisäksi raporttia hyödynnetään mm. asiakastoimialojen analysoittiin. Yli 300-sivuiset raportit julkaistaan yli 50 toimialalta.