ProX sisältää kaikki Premierin työvälineet ja sisällöt, mutta tarjoaa lisäksi

korkealuokkaiset ja interaktiiviset analyysityökalut (Auto Cleanup, Advanced Clustering, Co-occurence Matrix, Citation Analysis, VizMaps: Network, Correlation, Landscapes)
ja soveltuu mm. tehokkaaseen kilpailukentän ja teknologioiden analyysiin, uusien teknologia-alueiden identifioimiseen ja visualisointiin.

PatSeer Pro X on helposti ymmärrettävä työväline patenttien lisensiointiprosessin ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi sekä patenttiportfolioiden vertailuun ja analysointiin. PatSeer Pro X tarjoaa uniikin ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan patenttiperheiden ja -portfolioiden kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen arviointiin.

PatSeerin Scoring-malli arvioi patenttiperheen kvalitatiivisia ominaisuuksia neljän pääkriteerin avulla (Citation, Market, Legal & Intrinsic Quality). PatSeer 360 Quality score

Pro X yhdistää keinoälyn (AI), big data –analytiikan sekä mittavan visualisoinnin yhdeksi intuitiiviseksi työvälineeksi IP business-käyttäjille ja luo nopeasti tuloksia ja analytiikkaa ja näyttää ne monipuolisena ja visuaalisena raporttinäkymänä, jonka avulla on helppo identifioida teknologia- ja kilpailijatrendejä, mahdollisia heikkouksia, vahvuuksia ja mahdollisuuksia omassa tai muiden teknologioissa sekä auttaa ennakoimaan tarvittavia toimenpiteitä.

PatSeer Pro X yhdistää patentti-, business- ja legaali-informaation ja PatSeerin Scoring- mallinnus käyttää yli 40 erilaista laatuparametria, jotka yhdessä antavat tarkan kuvan markkinoiden haastajista, markkinajohtajista sekä nichè-pelureista.

PatSeer Pro X auttaa mm.

  • Identifioimaan lupaavat IP portfoliot ja vertaamaan niiden vahvuuksia omaan IP portfolioon sekä auttaa rakentamaan oman lisensiointistrategian (rakenna vs. osta vs. lisensioi)

  • Identifioimaan jo aikaisessa vaiheessa lisensioinnin kannalta olennaiset teknologiat omassa portfoliossa (out-licensing)

  • Analysoimaan oman portfolion vahvuudet ja mahdollisuudet estää muiden tulo samoille markkinoille

  • Arvioimaan, ovatko omat tuotekehityspanostukset menossa oikeansuuntaisia

  • Arvioimaan markkinoilla jo olevien johtavien yritysten portfolioiden vahvuuksia ja asemaa ennen omia investointipäätöksiä

  • Identifioimaan heikoimmat patentit omassa patenttisalkussa ja arvioimaan, kannattaako näiden ylläpitoa jatkaa