Projektityövälineet mahdollistavat hakujen tallentamisen erilliseksi työtilaksi IPR-projektien jakamiseen, arvioimiseen, kommentoimiseen sekä palautteen hankintaan ja esittämiseen graafisessa muodossa esim. t&k-tiimeille, johdolle tai ulkopuolisille yhteistyökumppaneille.

Projektiin voidaan luoda useita eri näkymiä esim. tuotekehitykselle, johdolle tai yhteistyökumppanille ja esittää tiedot parhaiten soveltuvalla tavalla, myös graafisessa muodossa.

Projektin haltija voi antaa eritasoisia käyttöoikeuksia projektiin eikä maksullisia lisätunnuksia tarvita.
Projektiin voidaan luoda omia kategorioita ja kenttiä, joita voidaan käyttää tietojen analysoimiseen tai rajaamiseen ja sinne voidaan tuoda myös omia tietosisältöjä ja linkkejä.

Projektityövälineet on integroitu PatSeer Premier- että Pro -versioihin. Staattisten Excel-taulukoiden sijaan ja rinnalla tietoja voidaan hyödyntää dynaamisesti ja interaktiivisesti koko organisaatiossa kullekin projektille yhteisessä työtilassa.

Projects on saatavissa myös erikseen ja liitettävissä muihin palveluihin.