Merilkon Oy edustaa PatSeerin IPR-palveluita, Valor Partnersin strategisia toimialakatsauksia, globaaleja MarketResearch.com Profound-markkinatutkimuspalveluita sekä Alma Talent Tietopalveluita Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

Edustamamme palvelut kattavat sekä bisnes- ja markkinatiedon että patenttipalvelut (haku- & analyysipalvelut)

Palveluvalikoimamme laajuus mahdollistaa kokonaisvaltaisten tietopalveluratkaisujen toimittamisen asiakkaillemme organisaation koosta riippumatta. Palvelujen laadukas sisältö ja korkea teknologian taso takaavat, että asiakkaamme saavat laadultaan korkeatasoista ja juuri omalle organisaatiolle tärkeää tietoa ja palvelujemme käyttäjät voivat valita itselleen parhaiten soveltuvat työvälineet.

PatSeer on monipuolinen IPR-työkalu, joka tarjoaa laajan patenttitietosisällön lisäksi monipuoliset haku-, visualisointi-, analyysi- ja projektityökalut patenttitiedon hallintaan sekä patenttiportfolioiden ja kilpailukentän analyysiin, vertailuun sekä lisensioinnin tarpeisiin. Palvelu soveltuu patenttitutkimukseen, tuotekehityksen tarpeisiin sekä IP business-käyttäjille strategisen suunnittelun tueksi.

Valor Partnersin strategiset toimialakatsaukset ovat ylimmän johdon tarpeisiin suunniteltu toimialatuote, joka katsoo vahvasti tulevaisuuteen ja tarjoaa vastauksia strategisesti keskeisiin kysymyksiin. Strateginen toimialakatsaus sisältää selkeitä näkemyksiä ja analyysejä toimialan, markkinan ja kilpailukentän kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä. Raporttien asiantuntijanäkemykset sekä tarjoavat vastauksia strategisesti keskeisiin kysymyksiin että auttavat löytämään toiminnan kannalta relevantteja ja strategisia näkökulmia.

MarketResearch.com Profound on kanava yrityksen johtamiseen tarvittavan strategisen toimiala- ja markkinatiedon lähteille. Se on laajin palvelu, jossa markkinatutkimus- ja toimialaraportit ovat saatavissa keskitetysti. Palvelut sisältävät n. 1,5 miljoonaa markkinatutkimusta. Ainutlaatuiseksi palvelun tekee mahdollisuus ostaa tieto usein laajoistakin tutkimuksista palasina, oman tarpeen mukaisesti.

Alma Talent Tietopalveluiden benchmarking –raportit avainkilpailijoista, kokonaisten toimialojen yritysraportit sekä yritysten tilinpäätösanalyysit soveltuvat mm. kilpailijoiden ja asiakassegmenttien analyysin tueksi.