Merilkon Oy

Merilkon Oy on perustettu vuonna 1995. Merilkonilla on yli 20 vuoden kokemus bisnes-, patentti- sekä muiden informaatiopalveluiden markkinoinnista, koulutuksesta ja tuesta Suomessa. Merilkonin pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita ovat MarketResearch.com, Valor Partners Oy, Alma Talent Tietopalvelut Oy sekä Gridlogics Technologies Pvt Ltd. Merilkon Oy edustaa yhteistyökumppaneiden palveluja Suomessa, Baltiassa ja muissa Pohjoismaissa.

Markkinatutkimukset

MarketResearch.comin palvelut tarjoavat pääsyn n. 700 kansainvälisesti arvostetun markkinatutkimuslaitoksen raportteihin.

Tutkimuslaitokset edustavat kaikkia toimialoja kattavasti ja helppokäyttöiset työvälineet mahdollistavat jopa yksittäisten raporttien osien
ja taulukoiden hankinnan. Käytettävissä on n. 1,5 miljoonaa raporttia.

 

Lue lisää »

IPR-haku- ja analyysipalvelut

PatSeer on korkeasta teknologian tasostaan ja sen jatkuvasta kehittämisestä palkittu IPR-palvelu.

Laajan ja laadukkaan tietosisällön lisäksi palvelu sisältää tehokkaat prior art-haku- ja analyysityövälineet, monipuoliset projektityökalut projektien jakamiseen esim. johdon tai T&K-tiimien kanssa sekä automaattiset ja helposti muokattavat grafiikkanäkymät. Optiona palveluun voidaan liittää korkealuokkaiset ja interaktiiviset analyysityökalut (mm. VizMaps: Network, Correlation, Landscapes) patenttiportfolioiden ja kilpailukentän analyysiin ja vertailuun sekä lisensioinnin tarpeisiin.

Lue lisää »

Taloudelliset analyysit ja strategiset toimialakatsaukset

Korkealuokkaiset analyysiraportit tarkastelevat kattavasti yritysten kasvua ja kannattavuutta, niiden menestystekijöitä, heikkouksia ja vahvuuksia suhteessa valittuihin kilpailijoihin ja toimialaan.

Kilpailijoiden benchmarking-raportit, asiakastoimialojen yritysraportit, yksittäiset yritysanalyysit, yritystutkimus ja arvonmääritykset ovat saatavissa Suomesta ja myös kansainvälisesti miljoonista yrityksistä.

 

Lue lisää »

Ajankohtaista

PatSeer Pro X yhdistää kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset analyysityökalut mm. patenttiporfolioiden analyysiin

PatSeer Pro X tarjoaa uniikin ja kokonaisvaltaisen  lähestymistavan patenttiperheiden ja -portfolioiden kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen arviointiin.  Malli arvioi patenttiperheen kvalitatiivisia ominaisuuksia neljän pääkriteerin avulla (Citation, Market, Legal & Intrinsic Quality). PatSeer 360 Quality score yhdistää nämä neljä kriteeriä yhdeksi arvoksi, jonka avulla on mahdollista arvioida mm. patenttiporftolion arvoa yrityksen IP strategiassa (mm. lisensiointi, litigaatiot). Lue lisää: […]

Näytä kaikki »