PatSeerin haku- ja analyysityökaluihin on integroitu monipuoliset ja tarkat AI-pohjaiset työvälineet. Käyttäjä voi siten hyödyntää molemmista hakutavoista (Boolean + AI) parhaat puolet ja säästää merkittävästi aikaa ja resursseja ja varmistua, että kaikki olennaiset tiedot ovat käytettävissä.

PatSeerin AI haku perustuu oppivaan ja tietoturvalliseen LLM-malliin (Large Language Model).

Tekstiin tai patenttinumeroon perustuva haku (AI Search by text or Patent number)
 
Tekoälypohjainen haku yhdistää käsitteet, asiayhteyden sekä sanallisen merkityksen ja varmistaa siten mahdollisimman relevantin hakutuloksen. Voit tehdä haun antamaasi tekstiin pohjautuen tai patenttinumeron perusteella (similarity, invalidity, infringement)

Hakutulosten ennakointi (Refine using favorites)
AI haku ennakoi, mitkä patenttiluokat, hakijat ja keksijät ovat valikoitumassa hakutulokseen

Monikielinen AI-haku (Multi-lingual AI Search)
Voit syöttää haettavan tekstin sen alkuperäisellä kielellä – AI tuo tulokset englanniksi

Hakujen tarkentaminen tärkeimpien osuminen pohjalta (Refine using favorites)
Voit valita hakutuloksista olennaisimmat patentit ja käyttää niitä tarkentamaan edelleen hakutulosta.

Järjestä Boolean hakutulokset AI:n avulla uudelleen (Use AI to re-rank your Boolean results)
AI nopeuttaa Boolean hakutulosten läpikäyntiä merkittävästi. Voit järjestää hakutulokset uudelleen joko antamaasi tekstiin tai patenttinumeroon perustuen.

AI Recommender 
Etsii ja ehdottaa julkaisuja, jotka olet mahdollisesti jättänyt huomioimatta perinteistä Boolean hakua tehdessäsi ja varmistaa siten, ettei hakutuloksesta jää pois mitään olennaista.
 
AI yhteenvetosivu patenttijulkaisusta (AI Summary Page) 
Luo jokaisesta julkaisusta yhteenvetosivun, joka tiivistää lyhyesti, mistä patenttijulkaisussa on kysymys. Tämä säästää merkittäväsi aikaa julkaisujen läpikäynnissä.

AI Score pisteyttää hakutulokset merkittävyyden mukaan
pisteyttää tuloksena saadut julkaisut merkittävyyden perusteella ja osoittaa julkaisuista ne kohdat, joiden pohjalta julkaisu on valikoitunut.

AI Classifier luokittelee automaattisesta projekteihin päivittyvät julkaisut ja säästää näin merkittävästi manuaalista työtä.