BENCHMARKING-RAPORTIT, ANALYYSIT JA ARVONMÄÄRITYKSET

Benchmarking-raportit

Jokaisen yritysjohtajan on oltava perillä omasta ja kilpailijoiden taloudellisesta tilanteesta. Jos teet työssäsi toimialavertailua tai kilpailija-analyysiä, ota avuksesi Benchmarking-raportti. Kattava raportti vertaa yritystäsi muihin alasi yrityksiin sekä suomalaisyrityksiin laajemmin ja kertoo alan kilpailutilanteesta ja kehitysnäkymistä. Mukaan analyysiin voidaan ottaa myös ulkomaisia yrityksiä. Benchmarking-raportissa yritystäsi verrataan alasi muihin yrityksiin arvioimalla sen taloudellista suoriutumista, menestystä ja kehitysnäkymiä.

Benchmarking-raportti:

  • määrittelee kasvun ja kannattavuuden osatekijät yritysvertailun kautta
  • analysoi yrityksen menestystekijät
  • paljastaa yrityksen heikkoudet, kehityskohteet ja riskit
  • sisältää toimialaa kuvaavat taloudelliset tunnusluvut pidemmältä ajalta.

Benchmarking-yritysvertailu on helppoa ja valmiita vertailuryhmiä on lähes 300. Vertailuryhmät kattavat kaikki tärkeimmät toimialat Suomessa sekä 7–24 yritystä kultakin alalta.
Jos haluat räätälöidä Benchmarking-raportin omiin tarpeisiisi autamme mielellämme. Tällaiseen vertailuryhmään voit nimetä haluamasi yritykset, myös ulkomaisia.

Yritysanalyysit

Tilinpäätösanalyysi on talousjohdon perustyökalu kilpailijan, kumppanin tai asiakkaan arviointiin. Tilinpäätösanalyysissä näet nopeasti yhdestä raportista yrityksen luokituksen ja taloudelliset tiedot sekä muutosten suunnan ja voimakkuuden.
Tilinpäätösanalyysin tunnuslukupatteristo kattaa neljän vuoden aikasarjana yli 50 tunnuslukua: toiminnan laajuuden, tehokkuuden, kannattavuuden, käyttöpääoman, rahoitusrakenteen, pääoman tuoton sekä maksuvalmiuden yleisimmin käytetyt tunnusluvut.

Raportista näet myös yrityksen tunnuslukuarvot verrattuna toimialan keskimääräisiin lukuihin. Analyysi sisältää myös tilinpäätöksen sanallisen tulkinnan. Luokituspisteet on esitetty viiden vuoden aikasarjana kokonaiskuvan saamiseksi.

Arvonmääritykset

Yrityksen arvonmääritys analysoi yrityksen toteutunutta kehitystä ja nykytilaa. Arvonmääritysmenetelmänä on tuottoarvoperusteinen lisäarvomalli (Residual Income Model), jonka lisäksi tukena käytetään kassavirtaperusteista arvonmääritysmallia (DCF) sekä arvostuskertoimien vertailua.
Arvonmääritys perustuu yrityksen tilinpäätösanalyysiin sekä yritysjohdon haastatteluun ja arvioon tulevaisuuden näkymistä. Arvonmäärityksessä otetaan huomioon yrityksen liiketoiminta, asiakaskunta, kilpailijat, vahvuudet, riskit, investointitarpeet ja omaisuuserät.
Kokonaisuuden mukaan yritykselle määritetään perusteltu oman pääoman tuottovaatimus ja arvioidaan lähivuosien tuloksentekokykyä.

Jos omistat pienyrityksen ja tarvitset nopeaa arviota sen tämänhetkisestä arvosta tai ulkopuolisen yritystutkijan näkemystä ostokohteen arvosta, Arvonmääritystä suppeampi Arvokartoitus on hyvä vaihtoehto.

Ranking-raportit

Toimialojen Ranking-raportit järjestävät toimialasi yritykset paremmuusjärjestykseen eri tunnuslukujen perusteella, kuten kasvu, kannattavuus, vakavaraisuus, maksuvalmius, toiminnan laajuus ja tehokkuuus. Kilpailukentän analyysin lisäksi raporttia hyödynnetään mm. asiakastoimialojen analysoittiin. Yli 300-sivuiset raportit julkaistaan yli 50 toimialalta.