PatSeer Pro X yhdistää kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset analyysityökalut mm. patenttiporfolioiden analyysiin

PatSeer Pro X tarjoaa uniikin ja kokonaisvaltaisen  lähestymistavan patenttiperheiden ja -portfolioiden kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen arviointiin.  Malli arvioi patenttiperheen kvalitatiivisia ominaisuuksia neljän pääkriteerin avulla (Citation, Market, Legal & Intrinsic Quality). PatSeer 360 Quality score yhdistää nämä neljä kriteeriä yhdeksi arvoksi, jonka avulla on mahdollista arvioida mm. patenttiporftolion arvoa yrityksen IP strategiassa (mm. lisensiointi, litigaatiot). Lue lisää: PatSeer Scoring Model.