Strategiset toimialakatsaukset 2019

VALOR ja Almat Talent ovat julkaisseet uudet strategiset toimialakatsaukset seuraavilta toimialoilta: Sote, IT/digital business, energia ja tele. Selvitykset analysoivat perusteellisesti kunkin toimialan tilannetta, kilpailukenttää, tulevaa kehitystä, muutostekijöitä ja strategisia valintoja. Voit tilata veloituksettoman esitteen kustakin selvityksestä.

Suomen sosiaali- ja terveystoimiala 2019 – muutosvoimat, sote-uudistus, maakuntakohtainen tarkastelu, markkinavaikutukset, digitalisaatio, segmenttikohtainen kehitys, liiketoimintamallit, alan yritykset, yrityskaupat, strategiset valinnat.

Finnish market for digital business development 2019 – growth drivers, value chain expansion, bottlenecks, key players, consolidation, M&A, strategic choices.

Suomen energiatoimiala 2019 – lämmitysmarkkinat, kaukolämpö ja I0T, jäähdytysratkaisut, energiatuotanto, yhteistuotannon (CHP) rooli, kysyntä, toimijarakenne, regulaatio, teknologinen kehitys, alan yritysten kehitys, muutokset omistajarakenteissa ja strategiset kasvuvaihtoehdot.

Suomen teletoimiala 2019 – trendit, haasteet, uudet toimijat, liiketoimintarakenteet ja -mallit, palveluoperaattorimarkkina, 5G, M2M, IoT, kasvuvaihtoehdot, Pohjoismainen vertailu, M&A, vaikutukset strategiaan.

Lisätietoja: ilkka.lakoma@merilkon.fi